İzmir Coğrafi İşaret

İzmir Coğrafi İşaretler, bir ürünün coğrafi kökenini tanımlayan bir fikri mülkiyet biçimidir. İzmir Coğrafi İşaretin amacı, ürünün itibarını ve kalitesini korumaktır.

Coğrafi İşaretler (Cİ), belirli bir coğrafi bölgede üretilmiş ürünlere verilen bir fikri mülkiyet biçimidir.

Şarap, peynir ve hatta çay gibi bir ürüne GI verilebilir. GI genellikle belirli bir coğrafi bölgede üretilmiş ve bu bölgeye özgü niteliklere sahip bir ürüne verilir. Bu nitelikler, bölgenin ikliminden, topografyasından ve hatta toprak bileşiminden herhangi bir şey olabilir.

İzmir Coğrafi İşaretin Faydaları

Patentler, buluşları veya keşifleri korumak için kullanılabilecek bir fikri mülkiyet biçimidir. Hükümet tarafından verilir ve mucide sınırlı bir süre için buluşunu üretme, satma ve kullanma konusunda münhasır haklar verir.

Patentlerin faydaları şirketten şirkete değişir. Örneğin, bazı şirketler satışlara zarar verebileceği için buluşlarını ifşa etmek istemeyebilir. Diğer şirketler, diğer şirketlerin fikirlerini veya tasarımlarını kopyalamasını önlemek için buluşlara patent vermek isteyebilir.

Ürün veya Hizmetinizin Ülkenizde İzmir Çoğrafi İşaret Olarak Korunmasını Nasıl Sağlarsınız?

Ticari marka, bir kişinin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayıran ayırt edici bir işaret, tasarım veya ifadedir. Bu bir kelime, deyim, logo veya sembol olabilir. Bir ticari marka, bir işletmenin adını, sloganlarını, logolarını ve diğer tanımlayıcı özelliklerini korumak için kullanılabilir.


Ticari markanızı ülkenizdeki hükümete tescil ettirmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  • Adın mevcut olup olmadığını kontrol edin
  • Benzer adlara sahip mevcut ticari markaları arayın
  • Kayıt için başvur
  • Gerekli ücreti ödeyin
  • Onay için bekleyin


İzmir Coğrafi İşaret Patentleri ve Ticari Marka Yasası


ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, buluşlar için patent ve ürünler için ticari markalar veren bir devlet kurumudur. Ofis ayrıca telif hakkı kayıtlarıyla da ilgilenir, ancak telif haklarının kendisi ile ilgilenmez.

Fikri mülkiyetin dört ana kategorisi vardır: patentler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar. Patentler, buluşun kopyalanmasını veya mucidin izni olmadan kullanılmasını önler. Ticari markalar, ürün veya hizmetlerin başkaları tarafından kendilerininmiş gibi yanlış tanıtılmasını önler. Telif hakları, bir fikrin orijinal ifadesini başkaları tarafından izinsiz kopyalanmaya karşı korur. Ticari sırlar, yasal işlem riskine girmeden başka hiç kimseye ifşa edilemeyecek gizli ticari bilgilerdir.

USPTO, girişimcilerin fikirlerini halka arz etmeden önce fikri mülkiyet haklarıyla koruma altına almaları gerektiğinde kullanabilecekleri bir dizi araca sahiptir; bunlara, mucitlerin buluşlarının halihazırda patentli olup olmadığını öğrenmelerine yardımcı olan ücretsiz bir patent arama aracı da dahildir. başkasının patent haklarını ihlal etmek.


Neden Tüm Ürün Sahipleri Ürünlerini İzmir Coğrafi İşaret Olarak Kaydetmeyi Düşünmelidir?


İzmir coğrafi işaret ticari marka sistemi yarım yüzyıldan fazla bir süredir yürürlüktedir ve ürün isimlerini korumaya yönelik tek uluslararası sistemdir. GI ticari marka sistemi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer sistemlere göre bir dizi avantaj sunar:


  • Bir izmir coğrafi işaret ticari markasını tescil ettirmek ücretsizdir
  • Hiçbir ücret ödemeden süresiz olarak yenilenebilir.
  • Sadece ürünün kendisini değil, türediği ürünün adını korumak için kullanılabilir.
  • Potansiyel rakiplerin ürünleri için kafa karıştıracak kadar benzer isimler kullanmalarını önlemek için kullanılabilir.


İzmir Coğrafi İşaret Patent Fiyatları

İzmir coğrafi işaret Patent Fiyatları, bir ürünün coğrafi menşeini korumak için açılan patentlerdir. Bu patentler bir mucit, bir şirket veya bir hükümet tarafından dosyalanabilir.


Bu patentlerin var olmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan biri ekonomik korumacılıktır. Patent bir mucit tarafından verilirse, buluşunu ticari kullanım için lisanslama hakkına sahiptir ve kullanımından telif ücreti talep edebilir.

Bir şirket tarafından dosyalanırsa, o bölgede o ürün üzerinde münhasır haklara sahip oldukları için ürünleri için daha yüksek fiyatlar talep edebilir (ve hatta rakiplerinin benzer ürünleri üretmesini engelleyebilirler).

Eğer bir hükümet tarafından dosyalanırsa, kendi bölgelerinde patenti kullananlardan vergi alıyorlar ve bu patentlerle pazara kimin girip çıktığını kontrol edebiliyorlar. İzmir coğrafi işaret patenti fiyatları Türk Patent Kurumu tarafından belirlenir

Uraz Patent